Sint in Alphen

Sponsoring

Het organiseren van de evenementen van Stichting Vakantiespel waaronder Sint in Alphen, Het VakantieSpel en de AlphenseAvond4Daagse kan natuurlijk niet zonder de hulp van sponsoren.

Wilt u graag een (financiële) bijdrage doen aan de organisatie van Het VakantieSpel dan kunt u contact opnemen met pr@vakantiespel.com.

Schenkingen / Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Rekeningnummer NL73RABO011.15.23.036 ten name van Stichting Vacantiespel.