Sint in Alphen

Reiskosten

Reiskosten zijn gekoppeld aan de postcode van het bezoekadres. Zie kaart


Paars geen reiskosten. Postcodes 2401 t/m 2408
Groen 10 euro Postcodes 2394, 2396, 2409, 2445, 2461, 2471, 2481
Blauw 15 euro Postcodes 2351, 2355, 2371, 2382, 2391, 2410, 2411, 2412, 2421, 2465, 2771
Rood 20 euro Postcodes 2311 t/m 2334, 2374 t/m 2377, 2415, 2431, 2435, 2441, 2451, 2731,
3651, 2811, 3465, 3466


Voor de overige postcodes zijn de reiskosten opvraagbaar via mail bezoek@sintinalphen.nl.